.Eliminación de ácidos nucleicos a partir de células intactas o lisadas [5]

Subir.

CIP: C12S3/20, .Eliminación de ácidos nucleicos a partir de células intactas o lisadas [5]