Listado de inventores (pag. 720)

 1. 23009.-

  STEINLEIN, CHRISTIAN, DR.

  (7 patentes)
 2. 23010.-

  HAAB, GREGOR

  (7 patentes)
 3. 23011.-

  KRUTZFELDT, MANFRED

  (7 patentes)
 4. 23012.-

  LENDLEIN, ANDREAS

  (7 patentes)
 5. 23013.-

  SRINIVASAN, SRIDHAR

  (7 patentes)
 6. 23014.-

  CHALENDAR, ERIC

  (7 patentes)
 7. 23015.-

  HAMULSKI, MARKUS

  (7 patentes)
 8. 23016.-

  ENGELHARDT, MARTIN

  (7 patentes)
 9. 23017.-

  OLDROYD, BRIAN

  (7 patentes)
 10. 23018.-

  KOGA, SHOICHI

  (7 patentes)
 11. 23019.-

  LUEF, HEINZ

  (7 patentes)
 12. 23020.-

  LIGNY, JEAN-JACQUES

  (7 patentes)
 13. 23021.-

  SCHLARB, BERNHARD, DR.

  (7 patentes)
 14. 23022.-

  KIRSCH, STEFAN, DR.

  (7 patentes)
 15. 23023.-

  WADA, MITSUHIRO

  (7 patentes)
 16. 23024.-

  NOZAKI, SATOSHI

  (7 patentes)
 17. 23025.-

  TROGLIA, CLAUDIO

  (7 patentes)
 18. 23026.-

  EICHHORST, MANFRED

  (7 patentes)
 19. 23027.-

  KATO, HIROYUKI

  (7 patentes)
 20. 23028.-

  POULETTY, PHILIPPE

  (7 patentes)
 21. 23029.-

  WERNER, JOACHIM, DR.

  (7 patentes)
 22. 23030.-

  HAMPL, VLADIMIR, JR.

  (7 patentes)
 23. 23031.-

  AMBERG-SCHWAB, SABINE, DR.

  (7 patentes)
 24. 23032.-

  NEUKOTTER, HUBERT

  (7 patentes)
 25. 23033.-

  GRASSO, VALENTINA

  (7 patentes)
 26. 23034.-

  HERCHENBACH, PAUL

  (7 patentes)
 27. 23035.-

  ARZBERGER, MAXIMILIAN

  (7 patentes)
 28. 23036.-

  RESMAN, RANKO

  (7 patentes)
 29. 23037.-

  GILBERT, HENRI

  (7 patentes)
 30. 23038.-

  GALLETTI, ALFONSO

  (7 patentes)
 31. 23039.-

  ASAI, MAO

  (7 patentes)
 32. 23040.-

  WATANABE, NOBUYUKI

  (7 patentes)
<< · 360 · 540 · 630 · 675 · 697 · 708 · < · 720 · > · 723 · 727 · 735 · 751 · 783 · 847 · >>